SEPET

KVKK

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;


Uçar İç Giyim olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine
büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme,
aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan
kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

1.Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler


Uçar İç Giyim olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal
yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden
faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri
bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha
iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Kişisel
Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;


Uçar İç Giyim olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine
büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme,
aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan
kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 

1.Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler


Uçar İç Giyim olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal
yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden
faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri
bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha
iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Uçar İç Giyim ticari ve iş
stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi
sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri
vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

2.Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları


Uçar İç Giyim olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı
iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları,
mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her
türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel
ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir,
kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir,
periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir,
sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen
süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler
halinde Uçar İç Giyim birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen
yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt
dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle
paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler
halinde yurtdışına aktarılabilir.


Uçar İç Giyim müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi,
onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve
şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları
oluşturabilmek, Uçar İç Giyim ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması gibi amaçlarla ve her hâlükârda 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi
işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

3.Kişisel Verilerin Aktarılması


Uçar İç Giyim, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden
veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli
önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin
alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yu
̈rütülmesi, veri
sahipleri ile mu
̈şterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu
amaçla göru
̈şmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve
hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız,
faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler,
tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri
talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak
u
̈zere ilgili diğer
otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları


Uçar İç Giyim ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:


a) Uçar İç Giyim’nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini
ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Uçar İç Giyim’nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel
verileri aktardığı üçüncü
̈ kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi
talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
̈
kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Ünvanı : Uçar İç Giyim

Telefonu: +90 538 668 15 15

Mersis No: –

Vergi Dairesi: Düden

Vergi Numarası: 34135125420

Adresi: Kütükçü mah. 2975 sok. 32/b no:9 Kepez/Antalya

Mail: ucaricgiyim@gmail.com

 

Gizlilik ve Güvenlik


Uçar İç Giyim Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla
bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden
talep etmektedir. Uçar İç Giyim Online Shop sunucularında toplanan bu
bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel
promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Uçar
İç Giyim Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır. Uçar İç Giyim Online Shop,
üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir
talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı
hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep
edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi
makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara
açıklanabilecektir.

 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri
ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir
başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme
sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz
değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir
şekilde Uçar İç Giyim Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin
sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Uçar
İç Giyim Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında
gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Çerez Kullanımı

 

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil
cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları
ya da bilgilerdir.

 

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve
ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez
dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir
internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin
hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

 

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin
hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi
nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını
geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel
bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 

Ünvanı : Uçar İç Giyim

Telefonu: +90 538 668 15 15

Mersis No: –

Vergi Dairesi: Düden

Vergi Numarası: 34135125420

Adresi: Kütükçü mah. 2975 sok. 32/b no:9 Kepez/Antalya

Mail: ucaricgiyim@gmail.com

 

ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya
mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da
elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

 

2.Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları


Uçar İç Giyim olarak, veri sorumlusu sıfatı ile çağrı merkezlerimiz, yazılı
iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları,
mağaza içi iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her
türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel
ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir,
kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir,
periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir,
sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen
süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler
halinde Uçar İç Giyim birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen
yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt
dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle
paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler
halinde yurtdışına aktarılabilir.


Uçar İç Giyim müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi,
onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve
şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları
oluşturabilmek, Uçar İç Giyim ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması gibi amaçlarla ve her hâlükârda 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi
işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

 

3.Kişisel Verilerin Aktarılması


Uçar İç Giyim, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden
veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli
önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin
alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri
sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu
amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve
hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız,
faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler,
tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri
talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak
u
̈zere ilgili diğer
otoriteler ile paylaşabilecektir.

 

4.Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları


Uçar İç Giyim ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:


a) Uçar İç Giyim’nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini
ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Uçar İç Giyim’nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel
verileri aktardığı üçüncü
̈ kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok
edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi
talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
̈
kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla
analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına
itiraz etme ve

h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Ünvanı : Uçar İç Giyim

Telefonu: +90 538 668 15 15

Mersis No: –

Vergi Dairesi: Düden

Vergi Numarası: 34135125420

Adresi: Kütükçü mah. 2975 sok. 32/b no:9 Kepez/Antalya

Mail: ucaricgiyim@gmail.com

 

Gizlilik ve Güvenlik


Uçar İç Giyim Online Shop, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla
bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden
talep etmektedir. Uçar İç Giyim Online Shop sunucularında toplanan bu
bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel
promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların
iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Uçar
İç Giyim Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır. Uçar İç Giyim Online Shop,
üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir
talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı
hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

 

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep
edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi
makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara
açıklanabilecektir.

 

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece müşteri
ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece müşteri değiştirebilmektedir. Bir
başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme
sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz
değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir
şekilde Uçar İç Giyim Online Shop veya ona hizmet veren şirketlerin
sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Uçar
İç Giyim Online Shop arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında
gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil
cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları
ya da bilgilerdir.

 

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve
ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez
dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir
internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin
hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

 

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin
hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi
nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını
geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel
bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

 

Ünvanı : Uçar İç Giyim

Telefonu: +90 538 668 15 15

Mersis No: –

Vergi Dairesi: Düden

Vergi Numarası: 34135125420

Adresi: Kütükçü mah. 2975 sok. 32/b no:9 Kepez/Antalya

Mail: ucaricgiyim@gmail.com